STARTERS & SNACKS MENU

STARTERS & SNACKS MENU

1) ALU PALAK _65
2) PANEER TIKKA
3) SPRING ROLL
4) SANGHAI ROLL
5) SAMBHAR WADI
6) DISKO KACHORI
7) VEG LOLYPOP
8) VEG-65
9) HARABHARA KABAB
9) DRAGAN VEG ROLL

10) MASHROOM -65
11) PANEER CORN KABAB
12) PANEER CHOTI-BOTI
13) PANEER-65
14) BATADA VADA
15) PAV-BHAJI
16) MUNG PAKODA
17) CHOLA-BHATURA
18) KANDA BHAJIYA
19) VEG-PAKODA >
20) PALAK PAKODA
21) FINGER-CHIPS
19) BREAD PAKODA
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Copyright © 2013-2014 Santkrupa caterers Chandrapur Maharashtra | Designed By Rjkpit Technologies India